Uncategorized

Giresun Üniversitesi Rektör Vekili Atandi

01 Haziran 2010 Pazartesi günü itibariyle Giresun Üniversitesi Rektörlük görevine vekaleten atanan Prof.Dr. Halil Ibrahim BAHAR, 02 Haziran 2010 Sali günü, Rektör Vekilligi görevine baslamis bulunmaktadir.

 

Kisa haber Giresun Üniversitesi Resmi sitesinde yayinladi.

 

Prf. Dr. Halil Ibrahim Bahar Kimdir:

 


 

Akademik Alani

Sosyoloji, polis alt kültürü, polis meslek etigi, toplum destekli polislik, (çocuk) ceza adalet sistemi, çocuk suçlulugu, çocuk magduriyeti, magduriyet, risk altindaki çocuklar, okulda siddet, okul ve okul çevresinde güvenlik, kentlesme ve güvenlik, yerlesik yabancilar

Egitim


Derece  Alan  Üniversite  Yil
Lisans  Polis Akademisi 1988
Y.Lisans Public Order Leicester University, England 1991
Doktora Public Order Leicester University, England 1995

 

Görevler


Ar.Gör. Polis Akademisi 1988-1995
Dr.Ar.Gör. Polis Akademisi 1995-1996
Yar.Doç.Dr. Polis Akademsi 1996-2001
Doç.Dr. Polis Akademisi 2001-2006
Prof.Dr. Polis Akademisi Aralik 2006

 


Idari Görevler / Diger Görevler

Polis Akademisi Baskan Yardimcisi, 2002+

Uluslararasi Stratejik Arastirmalar Kurumu Sosyal Arastirmalar Merkezi Baskani, 2004+

Verdigi Dersler

1- Sosyoloji I, Sosyoloji II (Lisans)

2- Victimology (Polis Akademisi Güvenlik Bilimeri Enstitüsü, Yüksek Lisans)

ESERLER

Kitaplar

Bahar, H.I. (2009) (3. baski) Sosyoloji, Ankara: USAK yayinlari

Bahar, H.I. (2002) Okul ve Ailede Siddet, Ankara: Polis Akademisi Baskanligi Yayinlari.

Bahar, H.I. (1998) Polis Demokrasi ve Insan Haklari, Ankara: Türk Demokrasi Vakfi.

Editörlügü Yapilan Kitaplar

Laçiner, S., Özcan, M., Bal, I. and Bahar, H.I. (2009) (editors) USAK Yearbook of International Politics and Law (Volume 2), Ankara: International Strategic Research Organization (USAK).

Laçiner, S., Özcan, M., Bal, I. and Bahar, H.I. (2008) (editors) USAK Yearbook of International Politics and Law (Volume 1), Ankara: International Strategic Research Organization (USAK).

Bahar, H.I. (2006) Suç Magdurlari, Ankara: Adalet Yayinlari

Kavgaci (Bahar, Mahkeme karariyla Kavgaci soy ismi 1998 tarihinde Bahar olarak degistirilmistir.), H.I. (1997) (Editör) Avrupa Birligi Sürecinde Türk Polisi Ankara: Polis Akademisi Baskanligi Yayinlari.

Yazilan uluslararasi kitaplar veya kitaplarda bölümler

Aydin, A. H. & Bahar, H. I. (1996) Future Amalgamations of Police Forces in England & Wales, Research Paper, Leicester: Leicester University, Centre for the Study of Public Order

Uluslararasi hakemli dergilerde yayinlanan makaleler

Bahar, H.I., Laçiner, S., Bal, I. And Özcan, M. (2009) “Older Migrants to the Mediterranean: The Turkish Example” in Journal Population, Space and Place,DOI: 10.1002/psp.528.

Bahar, H.I &Fert, I. (2008) ‘The Debate over Recent Recorded Crime Rate in Turkey’, International Journal of Social Inquiry’, Vol.1, No: 1:89-104.

Ulusal hakemli dergilerde yayinlanan makaleler

Kavgaci (Bahar), H. I. & Çinar, B. (1996) ‘Medya, Polis ve Demokrasi’, Yeni Türkiye, Kasim-Aralik, Sayi 12.

Bahar, H. I. (1998) ‘Polis Organizasyonunda Demokratik Degisim: Bagimsiz Bir Polis Sikayet Sistemi ve Halkin Polislige Katilimi’ Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayi:1, Nisan.

Bahar, H. I. ve Yildirim, A. (2006) ‘Polislerin Avrupa Birligi Uyum Yasalarina Bilissel Hazir Bulunusluk Düzeyinin Hizmet Süreleri ve Branslari Açisindan Analizi’, Polis Bilimleri Dergisi, cilt 7, sayi 4

Yildirim, A. ve Bahar, H.I. (2006) ‘Avrupa Birligi’ne Giris Sürecinde Emniyet Örgütünde Hizmet Içi Egitim ile Bilissel Hazir Bulunusluk Düzeyi Arasindaki Iliski’, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 8, Sayi 1

Bahar, H.I. ve Arican, M. (2009) ‘Dünya’da ve Türkiye’de Çocuk Adaletinin Gelisim’, Kriminoloji Dergisi, Cilt 1, sayi 1.

Ulusal ve uluslararasi bilimsel toplantilarda sunulan ve bildiri kitabinda basilan bildiriler

Kavgaci (Bahar), H. I. (1997) ‘Ingiltere ve Galler’de Polisin Sorumlulugu ve Bunun Türkiye’deki Güvenlik Politikasi ile Ilgisi’, Avrupa Birligi Sürecinde Türk Polisi, Ankara: Polis Akademisi Baskanligi Yayinlari.

Kavgaci (Bahar), H. I. (1997) ‘Çocuk Suçluluguna Yönelik Polis Çalismalari: Ingiltere, Japonya ve Amerika Örnekleri’, Emniyet Genel Müdürlügü Küçükleri Koruma Hizmetleri Yönetici Semineri, Ankara: Emniyet Genel Müdürlügü Asayis Daire Baskanligi Yayin No: 3.

Kavgaci (Bahar), H. I. & Erdem, E. (1998) ‘Polis Alt Kültürü ve Sosyalizasyonunun Ceza Adalet Sisteminde incelenmesi’, Ceza Adalet Sistemi ve Polis Sempozyumu, 6-7-8 Mayis, Ankara: Polis Akademisi Yayinlari.

Bahar, H. Ibrahim (2001) ‘Uzlasmaci Polislik Egitimi’ 21. Yüzyilda Polisin Egitimi Emniyet Genel Müdürlügü Egitim Daire Baskanligi ve Polis Akademisi Baskanligi: Ankara

Bahar, H.I. (2002) ‘Medya ve Polis Açisindan Çocugun Yargisiz Infazi’ ‘. 2.Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu 10-12 Nisan ATAUM.

Bahar, H. I (2004) ‘ Structural and Philosophical Reform in Policing’, Intenational Conference Security Challenges in Central Asia, International Ataturk-Alatoo University, Police Academy of Kyrgyzstan, Bishkek: IAA University, ISBN 9967-22-412-6

Bahar, H. I. (2005) ‘Hapishaneler, Sorunlar ve Çözüm Arayislari’ E.G. Naskali, H.O.Altun (ed.) Hapishaneler Sempozyumu, 4-5 Aralik 2003, Marmara Üniversitesi Türkiyat Arastirma ve Uygulama Merkezi, Istanbul: Kitabevi.

Bahar, H.I(2005) ‘Çocuk ceza adalet politikalari ve çocuk polisi’, 3.Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu 22-25 Ekim2005 ATAUM, Ankara: Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfi.

Bahar, H. I. (2006) Evaluation of Democratic Policing in Turkey, Istanbul Conference on Democracy and Global Security, 9-11 June 2005, Ankara. TNP.

Bahar, H. I: (2006) Yargida Çocuk Haklari ve Yasamda Çocugun Korunmasi, Hukuk Mercegi,Sayi: 7, Ankara: Ankara Barosu Baskanligi

Bahar, H.I. (2008) ‘Ilk Ögretim Ögrencileri Arasinda Siddet’, Çocuk ve Ergene Yönelik Siddetin Önlenmesi, Ankara: Ankara Emniyet Müdürlügü.

Bahar, H. I., Güçer, M.S., Gökulu, G. (2008) “Alanya’daki Türkler ve Türkiye’deki Almanlar-Gçöün Sebepleri ve Uyum Sorunlari”, Göç ve Entegrasyon-Alamanya ve Türkiye’de Azinlik-Çogunluk Iliskileri Semineri, 29-31 Kasim 2007, Konrad Adenauer Stiftung-USAK, Ankara: Konrad Adenauer Stiftung.

Diger Yayinlar

Kavgaci (Bahar), H.I. & Çinar, B. (1997) ‘Mahalli Idarelerin Polis Üzerindeki Sorumluluklari: Ingiltere Örnegi’ (Iller ve Belediyeler, Ekim 1997, Sayi: 624.

Kavgaci (Bahar), H. I. (1997) ‘Avrupa Birligi Polisleri Arasinda Isbirligini Gerektiren Sebepler’, Avrupa Birligi Sürecinde Türk Polisi Ankara: Polis Akademisi Baskanligi Yayinlari. ISBN: 975-7565-66-0

Kavgaci (Bahar), H. I.(1997)‘Avrupa Birligi Sürecinde Türk Polisi’, Avrupa Birligi Sürecinde Türk Polisi Ankara: Polis Akademisi Baskanligi Yayinlari.

Bahar, H. I. & Erzurumluoglu, B. (1998) Sosyolojik Açidan Çocuk Ihmali, Suistimali ve Suçlulugu, Polis Dergisi.

Bahar, Halil Ibrahim (1998 )‘Göç, Sokak Çocuklari ve Çocuk Suçlulugu’, Umuda Dogru, Yil 2; Sayi:8

Bahar, Halil Ibrahim (2002)‘Toplum Destekli Polislik’, içinde Çevik, Hasan Hüseyin & Göksu, T. (Editörler) Türkiye’de Devlet, Toplum ve Polis, Ankara: Seçkin.

Bahar, H.I. & Eryilmaz, M.B. (2003) ‘Uluslararasi Sözlesmeler, Türkiye’de Ev Içi Siddet ve Polisin Yaklasimi’, içinde, Içli, T.G. & Karaosmanoglu, F. (Editörler) Uluslararasi Polislik ve Iç Güvenlik, Ankara: Nobel.

Bahar, H. I. (2003) ‘Aile Içi Siddette Polisin Görev ve Yetkileri’ içinde A.Z. Özgüner, S. Sözen (ed.) Polisin Görev ve Yetkileri, Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayinlari.

Bahar, H. I (2006) ‘Yolsuzluk ve Toplumsal Etkileri’, içinde S. Aydin (editör) Yolsuzluk, Ankara: Turhan Kitapevi

Bahar, H. I. (2006) ‘Magdur Bilimi’, içinde H.I. Bahar (ed.) Suç Magdurlari, Anklara: Adalet Yayinlari.

Seyhan, K. ve Bahar, H. I: (2006) “Çocuk Suçlulugu”, içinde S.S. Erçetin (ed.tör), Çocuk ve Suç, Ankara: Hegem Yayinlari

Bahar, H.I. ve Seyhan, K. (2006) “Çocuk Magduriyeti”, içinde S.S. Erçetin (ed.tör), Çocuk ve Suç, Ankara: Hegem Yayinlari.

Bahar, H. I. (2008) ‘Okulda Siddet ve Toplum Destekli Polislik’, Antalya’da Komsuluk Kollama, Antalya: Antalya Emniyet Müdürlügü

Yayinlanmamis ulusal ve uluslararasi konferanslar

Kavgaci, H.I (1995) ‘Policing and Public Perceptions of the Police in Turkey’ (Burunel University, England 13-14 June 1995.

Kavgaci, H. I. (1995) ‘The Role of Communities in the Prevention of Crime’, Paper presented at the ‘Ideas of Community’ conference on 13-14 September 1995 at the Univensity of Bristol in England.

Kavgaci, H.I. (1997) Polis Organizasyonunda Demokratik Degisim: Bagimsiz Bir Polis Sikayet Sistemi ve Halkin Polislige Katilimi (Public Institute of Middle East, 7-9 Mayis 1997

Kavgaci, H.I. (1997) ‘Polisin Rolüne Farkli Bir Bakis’, 12-13 Temmuz 1997, Antalya, Antalya Barosu.

Bahar, H.(2004), ‘Güvenlik Hizmetlerine Demokratik Katilim’, Uluslararasi Iç Güvenlik Yönetimi Konferansi’, 22-23 Ocak 2004, Polis Akademisi Ankara.

Bahar, H. I (2004), ‘Domestic Violence and Police Response in Turkey’, The Protection of the Rights of Women and Children’, Askabat: Türkmenistan.

Bahar (2006) Risk Altindaki Çocuk ve Ergenler Sempozyumu – II, Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü, 6–7 Mayis 2006

Bahar, H.I. (2006) “Terrorism motivated Hijackings: A Case Study in Turkey”, Understanding and Responding to Terrorism. A Multi-Dimensional Approach, NATO TIPS Terrorism Project, September 8-9 Washington D.C.

Bahar, H.I., Usta, A. Özeren, S. (2008) ”Social Construction of Crime: Mugging in Istanbul”, International Symposium on Environmental Criminology & Crime Analysis, March 17-18, Izmir, Turkey

Bahar, H.I. (2009) ”Suç Magdurlari”, II. Uluslararasi Denetimli Serbestlik Konferansi, 12-13 Mart, Ankara: Adalet Bakanligi

Bahar, H.I. (2009) “Implementation of legislation and main issues” Mothers Against Violence Conference, 20 Ekim 2009, Istanbul: TIKAD

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Elmastas, A. O (2008) Kadinlarin Cinsel Sömürüsü ile Mücadelede Uluslararasi Isbirligi: Kosova Örnegi, Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Çelik, A. “Trafik Problemi, Toplumsal Etkileri ve Çözüm Yollari’ Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

Arslan, H. “Polis Hizmetlerinde Ergonomik Yaklasim” Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

Projelerde Yaptigi Görevler

Istanbul Kent Güvenligi Projesi (Mayis 2007+Aralik 2010) Proje yürütücüsü

4320 Sayili Ailenin Korunmasina Dair Kanun ve Uygulamalarinin Degerlendirilmesi Üzerine Bir Arastirma (2007) Basbakanlik Aile ve Sosyal Arastirmalar Genel Müdürlügü ( Proje Danismani)

Developing Training Materials for Juvenile Justice Professionals (July 2007-January 2008) (Uluslararsi Stratejik Arastirmalar Kurumu, UNICEF destekli) National Coordinator.

The Settled Foreigners in Turkey, (Uluslararasi Stratejik Arastirmalar Kurumu, TÜBITAK destekli) (1 Ocak 2006- 31 Aralik 2006)

Istanbul’daki Kapkaç Sorununun Temel Nedenlerinin Belirlenmesi ve Kapsamli Çözüm Önerliler, (Uluslararasi Stratejik Arastirmalar Kurumu TÜBITAK destekli) (1 Haziran 2006- 1 Haziran Aralik 2007) (Proje Yürütücüsü).

Emniyet Genel Müdürlügü Küçükleri Koruma Hizmetleri Yönetici Seminerleri, UNICEF, Hacettepe Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlügü 1998

Konferans Düzenleme Kurulu Üyelikleri

1- Turkish Police Towards the European Union Polis Akademisi 16-18 Ekim 1996 (uluslararasi)
2- Ceza Adalet Sistemi ve Polis, Polis Akademisi, 6-8 Mayis 1998 (ulusal)
3- 21. Yüzyilda Polis Egitimi, Emniyet Genel Müdürlügü Egitim Daire Baskanligi ve Polis Akademisi 25-27 Ekim 2000 (ulusal).
4- Polis Meslek Etigi, Polis Akademisi, 28-30Kasim 2001 (uluslararasi)
5- III. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu, 22-25 Ekim 2003 (Bilim Kurulu Üyeligi)
6- I. Uluslar arasi Risk Altinda ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Sempozyumu, 27-29 Nisan 2009,TBMM, Emniyet Genel Müdürlügü, UNICEF, Ankara, Türkiye (Danisma kurulu üyeligi)
7- II.Uluslar arasi Risk Altinda ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Sempozyumu, 24-26 Nisan 2010,TBMM, Emniyet Genel Müdürlügü, UNICEF, Ankara, Türkiye (Danisma kurulu üyeligi)

Akademik Yayin Kurulu Üyelikleri

Polis Bilimleri Dergisi
Kriminoloji Dergisi
International Journal of Social Inquiry

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.