SON DAKİKA!

PRF.DR. PINAR ERASLAN YAYINOĞLU BAŞKA BAHARA KALDI

Giresun’un yetiştirdiği önemli değerlerden ünlü iletişim Profesörü Pınar Eraslan Yayınoğlu son günlerde hakkında çıkan haberleri kafasına takmadan sessiz sedasız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki görevine başladı.

Prf. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu Yakın çevresine asıl gayesinin doğduğu topraklara hizmet etmek olduğunu ancak bunu gerçekleştirememiş olmasını kısmet değilmiş olarak nitelendirilmesi gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde bir mahalli İnternet gazetesinin kendisi hakkında yaptığı haberleri üzüntü içinde okuduğunu söyleyen Prf. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu ancak iddia edilenin tersine üniversite yönetimi ile bir sorun yaşamadığını ilk etapta kendisinin çalışma şartlarının tam olarak oluşmamasının verdiği kararda etkili oldu. dediği iddia edildi.

Prf. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden emekli olduktan sonra memleketi Giresun’a gelirken ilk hedefinin daha kuruluşu yeni olan Tirebolu İletişim Fakültesinin gelişmesi için çaba sarf etmek olduğu ancak şartlar maalesef istediği seviyede oluşmadı. Bir başka zaman diliminde yine kısmet olursa doğduğum şehre aidiyet duygusu ile hizmet vermeyi düşüneceğim. Şimdilik Kıbrıs’ta akademik hayatıma devam edeceğim ayrıca asıl üzüntülerimden bir başkası ise eşim kendisi gibi oldukça tecrübeli Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) yönetmeni İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi emekli öğretim üyesi Osman Mehmet Yayınoğlu’nun da Tirebolu İletişim Fakültesine vereceği hizmetten mahrum kalması oldu.

Prf. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu kimdir?

Prof. Dr. Pınar Eraslan-Yayınoğlu

Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakultesi

pinar.eraslanyayinoglu@istanbul.edu.tr pinar.eraslanyayinoglu@gmail.com

Kişisel Bilgiler:

Doğum Tarihi : 21/02/1969

Medeni Durumu : Evli

(eşi, Osman Mehmet Yayınoğlu : Film yönetmeni, Marmara Ün. İletişim F. RTS bölümü emekli öğretim görevlisi, TRT 1974-1984 dönemi yönetmeni)

Uyruğu : T. C.

Öğrenim ve Akademik Ünvanlar:

Profesörlük : İstanbul Ü. İletişim Fakültesi, Genel Gazetecilik, 2013

(17 Eylül 2018 itibariyle emekli)

Doçentlik : Uygulamalı İletişim/Halkla İlişkiler, Ocak 2008.

Doktora : Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, 1998.

Yüksek Lisans : Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Gazetecilik, 1993.

Lisans : Marmara Ü. Basın-Yayın Yüksek Okulu, Gazetecilik ve Halkla İlişiler, 1990.

Tezler

Yüksek Lisans : Kitle Kültüründe Magazin Dergilerinin İşlevi ve Türkiye Sürecine Bir Örnek: Hayat Dergisi (1956-1978)

Doktora : Türkiye’de Sosyo-Ekonomik Göstergelerin Değişimi ve Günlük Gazete Tirajları ile İlişkisi (1970-1997)

İş Yaşamı:

Profesör – Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi, 17 Eylül 2018 itibariyle

Profesör – İstanbul Ü. İletişim Fakültesi, 2013’den bugüne

Doçent – İstanbul Ü. İletişim F., 2011 Ağustos – 2013 Ekim

Kocaeli Ü. İletişim F., 2008 – 2011 Temmuz

Yardımcı Doçent – Kocaeli Ü. İletişim F., 2006 – 2008

Maltepe Ü. İletişim F. 1999 – 2005

Araştırma Görevlisi – Marmara Ü. İletişim F., 1992 – 1998 Aralık

Maltepe Ü. İletişim F., 1998 – 1999

İdari Görevler – Dekan Yardımcısı, İstanbul Ü. İletişim F., 2011-2013

Dekan Yardımcısı, Kocaeli Ü. İletişim F., 2008-2009

Bölüm Başkanı, Kocaeli Ü. İletişim F., 2011

Bölüm Başkan Yardımcısı, Kocaeli Ü. İletişim F., 2007-2011

Kişilerarası İletişim A.B.D. Başkanı, Kocaeli Ü. İletişim F., 2009-2011

Bologna Süreci Fakülte Temsilcisi, Kocaeli Ü. İletişim F., 2010-2011

2547 Sayılı Kanun 40/b Maddesi ile İstanbul Ü.’den görevlendirme – Giresun Ü.

Tirebolu İletişim F., Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi, 2015 – 2016

Diğer : Turizm Sektörü, Bilişim Sektörü. (1989 – 1992)

Bilimsel ve Akademik Faaliyetler

PROJELER

AB Erasmus+ KA2 destekli, 2015-1-MK01-KA203002836 numaralı ‘Joint Online Programme for Professional Development in Innovative Management, Leadership and Strategic Communication – Macedonia, Slovenia and Turkey’ isimli projede Konsorsiyum Kurulu Üyesi, Araştırmacı, Eğitici, 2015 – 2018 Ekim. Yürütücü yükseköğretim kurumu : SJPR, Makedonya.

‘Çağdaş Türk Sanatının 40 Yılı’ sözlü tarih filmleri projesi, Pınar Eraslan Yayınoğlu ve Mahmut Nüvit Doksatlı’nın ortak projesi (İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi filmleştirme desteği ile bağımsız proje). Sanat İşleri youtube kanalında yayında:

https://www.youtube.com/channel/UCcO3_XSg_tUsziAelZt9cdQ

Proje hakkında haber : https://www.kulturservisi.com/p/turkiyede-gorsel-sanatin-40-yili-artik-kayit-altinda/

‘İstiklal Caddesi İşyeri Tabela Değişikliklerinin Kurumsal Kimlik Üzerine Etkileri’ (saha araş-tırması), Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü, Proje Ortak Yöneticisi ve Araştırmacı, 2004-2005.

‘Beyoğlu Belediyesi Halkla İlişkiler Yönetimi ve Örgütlenmesi Analizi’ (monografik saha araştırması, açık katılımlı gözlem yoluyla), Proje Sahibi ve Araştırmacı (Bağımsız proje), 2001 – 2004.

YURT DIŞI ÇALIŞMALARI

Thames Valley University – Business School, Londra, Misafir Araştırmacı (Visiting Research Fellow), Temmuz – Ekim 2003.

University of Westminster – Communication and Media Research Institute, Londra, Misafir Araştırmacı (Visiting Research Fellow), Temmuz – Eylül 2005.

King’s College – University of London, Londra, Misafir Araştırmacı (Visiting Research Fellow), Temmuz – Eylül 2005.

ULUSLARARASI YAYIN VE ETKİNLİKLER

Uluslararası kitap bölüm yazarlığı :

“Conducting Applied Research: Methodology, Ethics and Real-life Examples”, Pınar Eraslan-Yayınoğlu, Ljupco Efremov, Marko Divjak in: Linking Business and Communication – From A Sparkle to A Flame (Ed. Pedja Ašanin Gole), DOBA Business School Press, ISBN: 978-961-6818-56-8, Slovenia, (2018).

“Achieving Business Expectations From Soft Skills in the Fields of Innovative Management, Leadership and Communication”, Pedja Ašanin Gole, Dejan Andonov, Aydemir Okay,

Nataša Ritonija, Zaneta Trajkoska, Pınar Eraslan-Yayınoğlu, Seda Mengü, Marko Divjak in :

Linking Business and Communication – From A Sparkle to A Flame (Ed. Pedja Ašanin Gole), DOBA Business School Press, ISBN: 978-961-6818-56-8, Slovenia, (2018).

Alan indekslerince taranan hakemli dergilerdeki ve Türkiye’de hakemli dergilerdeki yabancı dilde yayınlar :

“Exploring ‘Old’ Media Among European Residents in A Cosmopolitan County of Turkey: The Case Of Alanya”, P. Eraslan- Yayınoğlu., AJIT-e (ISSN: 1309- 1581), 2011 Kış, Cilt 2- Sayı 2.

Uluslararası bir kuruluş tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanan bildiri :

“The Inside Stories of the Way to Design a Corporate Website in Local Governments: The Case of Kocaeli Boroughs”, P. Eraslan- Yayınoğlu, 2nd International Conference On eGovernment and eGovernance, (TÜRKSAT ve Ulaştırma Bakanlığı), Antalya/ Turkey, (2010).

“Building Ethical Corporations Through Public Relations Perspective: Corporate Community Involvement Programmes and The Case of IBM”, P. Eraslan- Yayınoğlu, 1st International Conference on Public Relations, (Yakın Doğu Ü. İletişim F. ve Akdeniz Ü. İletişim F.), Girne/ KKTC, (2009).

“Call Center As A Channel in Corporate Communication: Analyzing From the Perspective of Impression Management Through A Case Study”, A. Uzunçarşılı- Soydaş, P. Eraslan- Yayınoğlu, G. Yılmaz, 2nd International Conference on Business, Management and Economics (ICBME), (Yaşar Üniversitesi), İzmir/ Türkiye, (2006).

ULUSAL YAYIN VE ETKİNLİKLER

Kitap yazarlığı (ISBN numarası olan, yayınlanmış bilimsel kitap yazarlığı) :

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Mesleği – Mücadele mi? İşbirliği mi?, Pınar Eraslan-Yayınoğlu, Türkmen, ISBN: 978-605-4259-99-1 (2012).

Kent, Görsel Kimlik ve İletişim, Pınar Eraslan- Yayınoğlu, Filiz Susar, Umuttepe,

ISBN: 978-605-5963-03-7, (2008).

Halkla İlişkilerde Araştırma, Pınar Eraslan- Yayınoğlu, Birsen, ISBN: 978-975-511-409-2, (2005).

Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler- Belediyeler Yönünden Bir Değerlendirme, Pınar Eraslan- Yayınoğlu, Birsen, ISBN: 978-975-511-408-4, (2007).

Kitap bölüm yazarlığı :

“Markalaşan Kentler ve Bütünleşik Marka İletişimi Uygulamaları” içinde: Halkla İlişkiler Yönetiminde Güncel Konular, P. Eraslan- Yayınoğlu, (Ed. T. Gürel), Beta, ISBN: 978-605-377-302-3, (2010).

“Halkla İlişkiler Yönetiminde Araştırma ve Etik Sorumluluk” içinde: Halkla İlişkiler ve Reklam Üzerine Etik Değerlendirmeler, P. Eraslan- Yayınoğlu, (Ed. İ. Sayımer- P. Eraslan- Yayınoğlu), Beta, ISBN: 978-975-8612-38-3, (2007).

“Haber Üretim Süreci Yönünden Halkla İlişkiler uzmanı ve Muhabir Arasındaki İlişki: Bazı Tartışmalar ve Bir Saha Araştırmasının Bulguları” içinde: İletişim Yansımaları- Gerçekler ve Uygulamalar, P. Eraslan- Yayınoğlu, B. N. Erdem, (ed. V. Demir- P. Eraslan- Yayınoğlu), Anahtar, ISBN: 978-975-8612-38-3, (2007).

TÜBİTAK- ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış özgün araştırma, makale :

“Belediyelerin Kurumsal Web Sitesi Üzerine Bir İnceleme: Londra BüyükşehirYönetimi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi Ana Sayfalarının Karşılaştırılması”, P. Eraslan- Yayınoğlu, İ. Sayımer, Z. Arda, İleti-şi-m (Galatasaray Ü. İletişim Fakültesi Dergisi) Sayı: 7 Kış, 129-157, (2007).

“Bütünleşik Marka İletişimi; Temeller, Stratejiler, Uygulamalar ve T-Box Örneği”, P. Eraslan- Yayınoğlu, İleti-şi-m (Galatasaray Ü. İletişim Fakültesi Dergisi) Sayı: 5, Kış, 125- 155, (2006).

“Yerel Yönetim Kuruluşlarında Halkla İlişkiler İşlevi ve Yeni Yaklaşımlar”, P. Eraslan- Yayınoğlu, Selçuk İletişim, (Selçuk Ü. İletişim Fakültesi Dergisi), Cilt 3, Sayı: 4, 41-52, (2005).

“Bir Yerel Yönetim Kuruluşunda Halkla İlişkiler Örgütlenmesi ve Yönetimi”, P. Eraslan- Yayınoğlu, İstanbul Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, 195- 212, (2005).

“Halkla ilişkilerde Araştırma ve Saha Araştırmalarının Yürütülmesi”, P. Eraslan- Yayınoğlu, Atatürk Ü. İktisadi- İdari Bilimler Dergisi, Cilt 19, Sayı:2, 199-222, (2005).

“Sosyo- Ekonomik Değişim Sürecinde Türkiye’deki Günlük Gazete Satışlarının Durumu Üzerine Bir İnceleme”, P. Eraslan, Maltepe Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, 173-193 (2000).

“Kitle Toplumunun Kültürel Yapısı ve Günümüzün Açıklama Biçimi Olarak Magazin Söylemi,” P. Eraslan, Marmara Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 4 (1993).

“Gazetecilik Mesleğindeki Değişim ve 21. Yüzyılda Gazetecilik”, P. Eraslan, Marmara Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 6, 221- 234, (1994).

“Gazetelerde Modern İletişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Sabah Gazetesi Örneği”, P. Eraslan, Marmara Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 7, 51-61, (1994).

Ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda sözlü sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlan bildiri :

“Visual Semiotic Analysis of Animal Rights and Welfare Organistations’ Advertisement Campaigns”, P. Eraslan-Yayınoğlu, G. Terek-Ünal, G. Çalışkan, The 2014 Asian Congress for Media and Communication International Conference Hong Kong: Media, Communication, Culture and the Dynamics of Change, , City University of Hong Kong, Çin (13-15 November 2014). Tam metin.

“Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Uygulamalarına Bir Örnek: Kentin Görsel Kimliğinin Tasarlanması ve Güzel Beyoğlu Projesi”, P. Eraslan- Yayınoğlu, III.Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Kimlik ve Kültür (Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu ve Koç Stratejik Araştırmalar Merkezi), İstanbul/ Türkiye, (2005). Özet.

“Halkla İlişkiler Yönetiminde Araştırma ve Etik Değerler Sorunu”, P. Eraslan- Yayınoğlu, Ethics in Communication; Culture, Community, Identity.., Doğu Akdeniz Ü. İletişim ve Medya Çalışmaları Fakültesi, Magosa/ KKTC, (2004). Tam metin.

TÜBİTAK- ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan ulusal bilimsel yayınlarda (dergi/ kitap)

Editörlük :

Çokkültürlü Ortamlarda Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim ve Yönetim, (Ed.) Pınar Eraslan- Yayınoğlu, İstanbul Ticaret Ü. Yayını, ISBN No: 975-6516-10-0, (2005).

İletişim Yansımaları- Gerçekler ve Uygulamalar, (Ed.) V. Demir- P. Eraslan Yayınoğlu, Anahtar, ISBN: 978-975-8612-38-3, (2007).

Halkla İlişkiler ve Reklam Üzerine Etik Değerlendirmeler, (Ed.) İ. Sayımer- P. Eraslan- Yayınoğlu, Beta, ISBN: 978-975-295-787-9, (2007).

Verdiği Dersler (Lisans ve Lisans Üstü)

Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Yöntembilim (Kocaeli Ün., İletişim F.)

İletişim Bilimi (Kocaeli Ün., İletişim F.)

Halkla İlişkiler Teknikleri ve Kuramları (Kocaeli Ün., İletişim F.)

Marka İletişimi (Kocaeli Ün., İletişim F.)

Kültürlerarası İletişim (Kocaeli Ün., İletişim F.)

Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler (Giresun Ün., İletişim F.)

Halkla İlişkilerde Araştırma (İstanbul Ün. Açık ve Uzaktan Eğitim F., Giresun Ü. İletişim F.)

Medya Endüstrisi (İstanbul Ün. Açık ve Uzaktan Eğitim F., Kocaeli Ün. İletişim F.)

Medyada Güncel Sorunlar (İstanbul Ün., İletişim F.)

Medya Yönetimi ve Organizasyonu (İstanbul Ün. İletişim F.)

Diğer Akademik ve Akademik Olmayan İlgi Alanları :

Hayvan Hakları; İÜ Radyo İletişim’de bu konuda ve bir yıl süren programın yapımı ve sunumu (Veteriner hekim Dr. Lora Koenhemsi ile birlikte), nitelikli ve ticari olmayan Türk hayvan hakları platformlarına/organizasyonlarına bağışçılık,

Macar Kültürü ve Macarca; İstanbul Macar Kültür Merkezi 1. Seviye Macarca Sertifikası sahibi, 2018.

Deniz Kültürü ve Denizcileşme; Deniz Gazeteciliği üzerine öğrencilere yönelik atölyenin gerçekleştirilmesi ve kavramın yaygınlaştırılmasına yönelik haberlerin yayınlanmasının desteklenmesi,

Bilim İletişimi; nitelikli ve ticari olmayan Türk bilim platformlarına/organizasyonlarına düzenli bağışçılık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.