SON DAKİKA!
giresunolgunaydinpeker

OLGUN AYDIN PEKER TAHLİYE OLDU

Giresunspor kulübü eski başkanlarından Olgun Aydın Peker Futbolda şike davası kapsamında yargılandığı dava bugün sonuçladı.

pekerolgun

Davayı karara bağlayan Mahkeme Heyeti Olgun Peker’in “Haksız çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurup yönetmek suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, Peker’in Giresun FM’in sahibi Mustafa Cici’ye yönelik “konut dokunulmazlığını ihlalö suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırdı. Peker’in Mustafa Cici’yi tehdit suçundan da 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına karar veren Mahkeme, Peker’i, Faruk Güler’i tehdit suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapisle cezalandırdı. Peker, 31 Mart 2011’de yapılan menajerlik sınavına girmek için sahte resmi belge temin edip kullanmak suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapisle cezalandırıldı. Peker toplamda, 10 yıl 6 ay 20 gün hapisle cezalandırıldı.

İşte mahkeme kararının tam metni;

“TÜRK MİLLETİ ADINA YARGI YETKİSİ KULLANAN

BAĞIMSIZ İSTANBUL 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİNCE”

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Ayrıntıları gerekçeli kararda açıklanacağı üzere;

-I-

1- OLGUN PEKER

A-

a) Sanık Olgun PEKER’in; üzerine atılı haksız çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurup yönetmek suçundan TCK ‘nın 220/1 maddesi gereğince sanığın güttüğü amaç ve saik, kastın yoğunluğu dikkate alınarak takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın yöneticisi olduğu örgütün, silahlı olduğuna yönelik yeterli delil elde edilemediğinden hakkında TCK’nın 220/3 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

c)Sanığın yargılama sürecindeki saygılı tutum ve davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek, sanığa verilen ceza, 5237 sayılı TCK’nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar; 5237 sayılı TCK’ nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

e)Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

B) Her ne kadar sanık Olgun PEKER hakkında; 12/05/2011 günü Orta Kahve isimli iş yerine yönelik olarak mala zarar verme suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 151/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve yargılamanın devamı sırasında müştekinin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

C) Her ne kadar Sanık Olgun PEKER’in; 12/05/2011 günü Orta Kahve isimli iş yerine yönelik olarak konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 116/2-4.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; eylemin örgüt bağlantısıyla yapıldığına ilişkin delil olmadığından ve bireysel eylem olarak mahkememizce kabul edilmekle atılı suçlardan 5271 sy CMK nun 223/2-a-e maddesi gereğince BERAATİNE,

D)

a) Her ne kadar sanık Olgun PEKER hakkında; 10/12/2010 günü Alper Büfe isimli iş yeri sahibi Yakup Bekdemir’e yönelik mala zarar verme suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 151/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve yargılamanın devamı sırasında müştekinin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

b) Her ne kadar sanık Olgun PEKER hakkında 10/12/2010 günü mağdur Yakup Bekdemir’e birden fazla kişi ile birlikte ve var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 Sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

E)

a)Her ne kadar sanık Olgun PEKER hakkında; 25/06/2009 günü Giresun FM isimli iş yeri sahibi Mustafa Cici’ye yönelik mala zarar verme suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 151/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve yargılamanın devamı sırasında müştekinin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

F)

a)Sanık Olgun PEKER hakkında; 25/06/2009 günü Giresun FM isimli iş yeri sahibi Mustafa Cici’ye yönelik birden fazla kişi ile birlikte ve var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 116/2-4. maddesi gereğince sanığın kastı suçun işlenmesindeki özellikler sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Eylemin birden fazla kişi ile ve var olan veya varsayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanılarak gerçekleştirildiği anlaşılmakla TCK nın 119/1- c ve d maddeleri gereğince verilen ceza bir kat artırılarak sanığın 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığın yargılama sürecindeki saygılı tutum ve davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek, sanığa verilen ceza, 5237 sayılı TCK’nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar 5237 sayılı TCK’ nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı Hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

f)Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

G)

Sanık Olgun PEKER’in; 25/06/2009 günü Giresun FM de Hakan AKBAŞ’a yönelik olarak birden fazla kişi tarafından birlikte ve varsayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK’nın 106/2-c-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de mağdur Hakan AKBAŞ a yönelik olarak her hangi bir tehdit içerici söz ve beyan olmadığı anlaşılmakla 5271 sayılı CMK’nın 223/2- a maddesi gereği BERAATİNE,

H)

a)Sanık Olgun PEKER’in; 25/06/2009 günü Giresun FM de Mustafa CİCİ’ye yönelik olarak birden fazla kişi tarafından birlikte ve varsayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 106/2-c ve d. maddesi gereğince sanığın kastı suçun işlenmesindeki özellikler sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın yargılama sürecindeki saygılı tutum ve davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek, sanığa verilen ceza, 5237 sayılı TCK’nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK’ nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d)Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

I)

Her ne kadar sanık Olgun PEKER hakkında; mağdur Bahri Kaya’nın tehdit edilmesi eyleminden dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 Sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

J)

a) Sanık Olgun PEKER’in menajer Faruk Güler’i var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak tehdit etmesi suçu subuta ermekle eylemine uyan TCK nun 106/2-d maddesi gereğince sanığın kastı suçun işlenmesindeki özellikler sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 2 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın yargılama sürecindeki saygılı tutum ve davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek, sanığa verilen ceza, 5237 sayılı TCK’nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 1 YIL 11 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar; sanığın 5237 sayılı TCK’ nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d,ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d)5271 Sayılı CMK.nun 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olan sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaata varılan sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 Sayılı CMK.nun 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında sanığın kişiliği, suçun işlenmesindeki özellikler, sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir yükümlülük belirlenmesine YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK. 231/10 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 Sayılı CMK.nun 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanğa İHTARINA,

K)

Her ne kadar sanık Olgun PEKER hakkında 04/04/2011 günü oynanan Diyarbakırspor-Giresunspor maçında şike yapılması eyleminden dolayı TCK nun 220/5.maddesi yollamasıyla TCK nun 158/1-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın eyleminin suç tarihi itibariyle yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması ve atılı suçun unsurları gerçekleşmediği anlaşılmakla 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereği BERAATİNE,

L)

Her ne kadar Sanık Olgun PEKER hakkında 18/04/2011 günü oynanan Karşıyaka-Giresunspor ve 24/04/2011 günü oynanan Giresunspor- Mersin İdman Yurdu maçlarında şike yapılması eylemlerinden dolayı TCK nun 220/5 yollamasıyla 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun’un 11/1. maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; eylemlerin örgüt bağlantısı ile yapıldığına ilişkin delil olmaması nedeniyle 5271 sy CMK nun 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE,

M)

Her ne kadar sanık Olgun PEKER’ hakkında mağdur Turgay Demircan’a yönelik yağma eyleminden dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla, TCK nun 149/1- c – f ve g maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ve şüpheden de sanık yararlanır ilkesi gereğince atılı suçtan 5271 sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE,

N)

Her ne kadar sanık Olgun PEKER hakkında; mağdur Şenel Kaçmaz’a yönelik yağma eyleminden dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla, TCK nun 149/1-c-f-g.maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, taraflar arasındaki uyuşmazlığın hukuki ihtilaf mahiyetinde olduğu ve sanığın atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ve şüpheden de sanık yararlanır ilkesi gereğince atılı suçtan 5271 sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE,

O)

a)Sanık Olgun PEKER’in; 31/03/2011 günü yapılan menajerlik sınavına girmek için sahte resmi belge temin edip kullanmak suçu sübuta ermekle, eylemine uyan TCK’nın 204/1 maddesi gereğince sanığın güttüğü amaç ve saik, kastın yoğunluğu dikkate alınarak takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 2 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın yargılama sürecindeki saygılı tutum ve davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek, sanığa verilen ceza, 5237 sayılı TCK’nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 1 YIL 11 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar; 5237 sayılı TCK’ nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d,ve e bendinde yer alan yazılı Hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d)5271 Sayılı CMK.nun 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olan sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaata varılan sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 Sayılı CMK.nun 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında sanığın kişiliği, suçun işlenmesindeki özellikler, sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir yükümlülük belirlenmesine YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK. 231/10 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 Sayılı CMK.nun 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanğa İHTARINA,

P)

Her ne kadar Sanık Olgun PEKER’in; 31/03/2011 günü yapılan menajerlik sınavı sorularını almak için rüşvet vermek eyleminden dolayı TCK. nın 252/2 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden atılı suçtan delil yetersizliği nedeniyle 5271 sayılı CMK nın 223/2 e maddesi gereği BERAATİNE,

R)

Her ne kadar sanık Olgun PEKER; hakkında kopya çekmek suretiyle belgede sahtecilik suçundan dolayı TCK nun 207/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

S)

Her ne kadar sanık Olgun PEKER hakkında; kamu kurumunu dolandırıcılığa teşebbüs suçundan dolayı TCK’nın 35/2.maddesi yollamasıyla TCK’nın 158/1-d maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.